A Kárpát-medencei Kockázati Tőkealap 2017 őszén kezdte meg tőkebefektetési tevékenységét. Az alap maximum 480 millió forint összegben fektet be.

A tőkealap a Magyarországgal szomszédos országokba, azon belül is az azokban növekvő aktivitást kifejtő (terjeszkedő), illetve onnan hazánkba érkező innovatív vállalkozások bővülési szándékait kívánja finanszírozni. Akár eredően magyarországi, akár határon túli cégről van szó, a befektetések valamennyi esetben Magyarországon valósulnak meg.

Letöltés:

A nyilvános term sheet mintája a felek közötti tőkebefektetés lényeges feltételeit állapítja meg, az alap végleges döntését megelőzően. A term sheet egy szabályozási keret, amely egyes konkrét ügyletek esetében új tartalmi elemekkel kiegészülhet. A befektetés megvalósulásának feltétele elsődlegesen a befektető igazgatósága által meghozott jóváhagyás megléte, majd a befektetést fogadó társaság és az alap által elfogadható tranzakciós dokumentáció elkészítése és megkötése, valamint a tranzakciós dokumentációban előírt feltételek teljesülése.

További letöltés

Tőkebevonás – jelentkezési lap

A tőkebefektetést igénylő társaság által kitöltött jelentkezési lap kitöltésének vagy one pager megküldésének célja, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. munkatársai a legfontosabb információk alapján a továbblépés lehetőségét megvizsgálják (például felkészülni egy esetleges személyes találkozóra). A jelentkezési lap befogadása az alapkezelő részéről még nem jelent befektetési kötelezettségvállalást vagy arra utaló magatartást a társaság felé, ez a tőkebefektetést előkészítő folyamat első lépése.

 

One pager letöltése: PDF formátumbanMS Word formátumban

Belépő szerződés

A belépő szerződés egy olyan megállapodás, amely a felek között a befektetési tárgyalássorozat elején vagy azt megelőzően jön létre. A megállapodás aláírása egyik fél számára sem jelent befektetési szerződéskötési kötelezettséget vagy kizárólagosságot. Célja, hogy biztosítsa a felek együttműködését, érdekeinek védelmét, illetve rögzítse a befektetési folyamat lényeges kereteit, folyamatát. Az alapkezelő a megállapodás aláírását követően vizsgálja tovább a befektetést.

 

Belépő szerződés letöltése

1. melléklet letöltése: Ügyfélnyilatkozat/Befektetést kizáró feltételek listája (PDF)

2. melléklet letöltése: Átláthatósági nyilatkozat (PDF)

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap tőkekonstrukcióinak feltételei és keretei

Az alap valamennyi befektetési döntése a vállalkozás üzleti tervén alapul, amely részletesen tartalmazza a termék, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, ezzel alátámasztva a projekt előzetes életképességét. A befektetési lehetőségeket az alap több lépcsőben, a kockázatokat mérlegelve értékeli ki részletesen, illetve a kilépés lehetőségeit és módjait is elemzi, ezzel leszűkítve a projektek körét azokra, amelyek összhangban állnak az alap befektetési stratégiájával.

 

A pozitív döntést követően az alap minden esetben kisebbségi tulajdonrészt szerez a vállalkozásban. Jellemzően 3-5, de legfeljebb 7 éves befektetési időszak után, a vállalkozás alapítóival előre egyeztetett ütemben és módon lép ki a cégből, szem előtt tartva azt a célt, hogy a vállalkozás hosszú távú növekedési pályára álljon. A befektetési időszakot követően az alap elsődlegesen az alapítók részére értékesíti tulajdonrészét.

 

A Széchenyi Tőkealap-kezelő többi alapjához hasonlóan a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap terméke is hiánypótló. Olyan projektekre fókuszál, amelyek nem feltétlenül elégítik ki a piaci szereplők hozam- és kockázatétvágyát, ám stabil bővülésre képesek. Ennek megfelelően elsősorban számottevő track recorddal rendelkező vállalkozásokba fektet. Az elvárt hozamot az egyes céliparágak benchmarkjait és a cégek sajátosságait is figyelembe véve, egyedileg állapítja meg. A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap is csendestársi szerepet vállal, vagyis – bár üzleti-pénzügyi tanácsokkal természetesen ellátja portfóliócégeit – az operatív cégvezetésben nem vesz részt.