Alapinformáció

A hazai kis- és középvállalkozások határon átívelő gazdasági tevékenységét elősegítő Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkeprogram létrehozásáról a Kormány 2016 őszén döntött, tevékenysége 2017 utolsó negyedévében indult el.

Az alap tőkekerete összesen 20 milliárd forint, ami a 2007-2013 közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeiből származik, és a nemzetstratégiai és régiós gazdaságépítési célok előmozdítását szolgálja.

Az alap befektetéseinek célja a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi gazdasági együttműködésének és versenyképességének fejlesztése, különös tekintettel a Magyarországgal határos országok kis- és középvállalkozásaival való tartós termelési, szolgáltatási, kutatási és fejlesztési, illetve munkaerőképzési kapcsolatok kiépítésére és kölcsönösen előnyös működtetésére annak érdekében, hogy az egyes vállalkozások kiaknázhassák a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségeket.

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap elsősorban nem az ügylet-szintű profitcélok maximalizálásában, hanem a nemzetstratégiai és régiós gazdaságépítési célok előmozdításában érdekelt.

A gazdasági kapcsolatépítés és -erősítés kezdeményezője egyaránt lehet Magyarországon és a hazánkkal határos hét országban (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) bejegyzett vállalkozás. A tőkebefektetés valamennyi esetben magyarországi gazdasági társaságban valósul meg.

A keresett vállalkozások jó növekedési potenciállal és piaci lehetőségekkel jellemezhetőek, valamint jelentős hozzáadott értéket termelő iparágakban tevékenykednek (többek között természeti erőforrásokra épülő termelés és gyártás, élelmiszer-feldolgozás, zöld gazdaság és energetika, járműipar, gépgyártás, fémfeldolgozás, faipar, bútorgyártás, egészségipar, biotechnológia, vegyipar, ruhaipar, IT). A tőkebefektetésnek nem előfeltétele az innovatív tevékenység, de megléte előnyt élvez a döntésnél.

A tőkeprogram tovább tudja bővíteni a határ menti térségek gazdasági potenciálját, munkahelyteremtő és munkahelymegőrző képességét.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatokra épülő újabb vállalkozások alapításával Magyarország hatékonyan ki tudja használni a térség innovációs potenciálját, valamint megerősítheti a hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények gazdaságépítést támogató szakmai együttműködését.

A vállalkozások határon átnyúló együttműködések és fejlesztésekre kínált befektetésének maximuma 480 millió Ft, jellemzően 4-5 éves időtávra.

Az alap által megszerzett tulajdonrész nagysága főszabályként 10-49% között lehet („csendestársi” befektetés). Az alap exitpolitikája az alapítói/menedzsmenti kivásárlást tekinti prioritásnak, az ettől való eltérésről az alapítók és az alap közösen döntenek.